Vintage Hand-painted Ceramic Pot zoom

Hover

Vintage Hand-painted Ceramic Pot
Full Screen

Chậu cây gốm vẽ tay cổ điển

850,000

Mô tả